Začínáme s lezením 2. - základní vybavení

V předchozím článku Začínáme s lezením 1. - základní vybavení jsme si představili horolezecké úvazky, karabiny a lezečky. V dnešním druhém díle se blíže podíváme na horolezecké přilby, horolezecké lana a na jistící pomůcky. Článek Začínáme s lezením 2. - základní vybavení vám má zjednodušit orientaci při výběru horolezeckého vybavení. Žádné horolezecké vybavení by se nemělo vybírat rychle a zbrkle, jelikož jde bez nadsázky jenom o život. Přilba na horolezectví patří k základní horolezecké výbavě, která nám chrání to nejdůležitější co máme, hlavu. Horolezecké lano slouží k zajištění výstupu a tlumí případný pád. Jistící pomůcky v kombinaci s horolezeckým lanem vytváří komplexní soustavu pro zajištěný horolezecký výstup. Podívejme se blíže na další dělení a podrobnosti.

Základní vybavení na lezení - Horolezecká přilba

Nabídka horolezeckých přileb na QUiLL outdoor ►►

Horolezecká přilba patří mezi nejdůležitější součásti vybavení horolezce. Přilba chrání lezce proti úderu do hlavy, který může mít i fatální následky. ´Tento Úder může nastat v důsledku pádu z výšky, nekontrolovaným bočním nárazem do skály a vlivem shora padajících předmětů, např. kamení.
Že se jedná o horolezeckou přilbu poznáme podle popisu, ale i podle certifikace EN 12492 pro horolezecké přilby. Žádná jiná přilba není pro horolezectví přípustná, jelikož nesplňuje limitní parametry a hlavu nám neochrání dostatečně při situacích, které jsou popsány výše. Pozor zejména na použití cyklistických přileb, které jsou občas vidět zejména na via ferratách - zajištěné cesty. Jejich použití nás neochrání proti pádu předmětů shora ani proti bočním nárazům.

Máme tři typy horolezeckých přileb:

 • SKOŘEPINOVÁ HORSKÁ PŘILBA - hlavu chrání skořepina, která odolává mechanickému poškození. Systém popruhů v přilbě tlumí připadný náraz. Tato přilba trochu připomíná stavební přilbu, ale je to pouze zdánlivé. V případě pádu jde skořepinová přilba omezeně dál používat a horolezecká tůra jde dokončit s omezenou ochranou hlavy. Nastavování velikosti obvodu hlavy je samozřejmostí.
 • ODLEHČENÁ PŘILBA - většinou se jedná o "pěnové" materiály, které jsou vstřikované do plastových polotovarů. Tyto přilby se vyznačují velmi nízkou hmotností. Princip tlumení nárazu spočívá v destrukci vnějšího pláště. Přilba náraz utlumí tím, že praskne. Tyto přilby jsou navíc náchylné na poškození při transportu, apod. Prostě nízká hmotnost je vykoupená životností. Nastavení velikosti obvodu hlavy je stejně jako u skořepinových přileb samozřejmostí.
 • HYBRIDNÍ PŘILBY - přilba z pěnového materiálu, která má odolnější skořepinu. Kloubí tedy oba předchozí typy dohromady.

Jak se testuje horolezecká přilba?

Přilba se testuje podle normy EN 12492, kterou všechny přilby uváděné na trh v České republice musí splňovat. Normá nám např. říká, že přilba musí utlumit náraz tupého předmětu o hmotnosti 5kg z výšky 2m tak, aby síla působící na hlavu lezce nepřesáhla 10 kN. Špičaté závaží o hmotnosti 3kg vržené na přilbu shora nesmí poškodit skelet přilby. Podbradní pásek musí vydržet tah 500 N. Zde se liší norma pracovních přileb a přileb pro horolezectví. Dále se u horolezeckých přileb provádí zkouška stability, která zajistí, aby vám přilba nepadala do očí.

"Dobrá přilba je lehká a perfektně sedí na hlavě. Lezec si na ni rychle zvykne a nemá tendenci přilbu sundávat."

Co by dobré horolezecké přilbě nemělo chybět?

 • Kvalitní polstrování s "potícími" zónami
 • Kvalitní nastavovací mechanismus, který se ovládá dobře i v rukavicích
 • Kvalitní a účinné odvětrávání
 • Držáky na čelovku
 • Snadné zapínání/rozepínání podbradního pásku i v rukavicích
 • Pokud lze, volte zářivé barvy, které jsou z dálky lépe vidět. To je důležité zejména při případné záchraně.
 • Pokud uvažujete o lezení v ledu, myslete na možnost připevnění plastového štítu, který chrání obličej.

lezeni_02
Lehká lezecká přilba je ideální ke skalnímu lezení

Základní vybavení na lezení - horolezecké lano

Nabídka horolezeckých lan na QUiLL outdoor ►►

V horolezectví se narozdíl od výškových prací používá dynamické lano a to zejména pro jeho vlastnosti a schopnosti zachytit bezpečně pád svou průtažností a i při velkém pádu zajišťuje vysokou pevnost a větší utlumení rázové síly*. Pouze lana označená EN 892 můžou být použita pro horolezectví. Horolezecké lana dělíme podle techniky a způsobu použití na:

 • JEDNODUCHÉ LANO - Při lezení se používá v jistícím řetězci v jednom prameni (sportovní cesty, umělé stěny).
 • POLOVIČNÍ LANO "PŮLKY" - Při lezení se používají obě lana v páru, která se vedou odděleně tak, že každý pramen má své vlastní jistící body (levé a pravé lano). Vhodné na lezení v horách, na ledech nebo v rozbitém terénu.
 • DVOJITÉ LANO "DVOJČATA" - Takto označené lano se používá v jistícím řetězci ve dvou pramenech vedených paralelně tj. do postupového jištění se cvakají oba prameny současně a s lany se celkově zachází jako s lanem jednoduchým. Použití je ideální všude tam, kde hrozí přeseknutí lana (hory, vícedélky, bigwall).

*rázová síla - je síla, která působí na lezce v okamžiku zachycení pádu.

lezeni_03
Pro lezení v horách používáme poloviční nebo dvojité lano.

Jak se starat o horolezecké lano?

Lano nejdéle vydrží v suchu a temnu. Nikdy neskladujte lano v blízkosti chemikálií. Pokud se lano namočí, je důležité ho nechat vždy vyschnout. Lano nevystavujte přímému sluečnímu záření nebo zdroji tepla. Sluneční záření lanu škodí, proto buďte důslední, nenechávejte lano na slunci déle než je nutné, Největším nepřítelem horolezeckého lana jsou prachové částice, špína. Použitím lanobatohu/plachty na lano se vyhnete zbytečnému opotřebení jak lana, tak karabin, které prachové částice také rychle opotřebovávají.

Délka horolezeckého lana

Horolezecké lana se dodávají v baleních od 30 do 80 metrů po 10 metrech nebo návin na cívce 100 a 200 metrů pro dynamické jištění u výškových prací. Kratším lanům se říká lana zbytková a většinou se prodávají za jednotnou cenu. Lezci si často kladou otázku jak dlouhé lano si koupit. Na to existuje poměrně jednoduchá odpověď, protože se při rozhodování odrazíme od nejčastějšího použití.

 • LEZECKÁ STĚNA - horolezecké stěny ve většině případů nejsou příliš vysoké, ale často jsou pro rozšíření možností vedeny i ve stropech. Délka lana tak musí být větší a nezle počítat pouze s výškou stěny. Obvykle nám stačí lana od 30 do 50 metrů. Na většině komerčních horolezeckých stěnách se dozvíte doporučenou délku lana hned u vstupu nebo u konkrétních cest. Případně se můžete zeptat správce stěny. Nevýhodou zbytečně dlouhého lana je obtížná manipulace, dlouhé časy na balení a přenos. U krátkého lana můžou být následky až fatální, protože hrozí pád zejména při spouštění lezce.
 • SKALNÍ LEZENÍ - délka lana při lezení na skalách se odvíjí od obvyklé oblasti, kterou navštěvujeme. Pokud chcete univerzální lano, nic nezkazíte délkou 50 nebo 60 metrů. Do specifických oblastí např. českých písků se ale budou hodit lana i delší. Pískaři obvykle kupují lana o délce 80m. Při neznámé výšce skal a pokud nemáme dostatek zkušeností, je lepší napoprvé slanit a ne se nechat spouštět.
 • LEZENÍ V HORÁCH - Při lezení v horách jsou rozhodující vzdálenosti jistících stanovišť, tzv. lanové délky. Obvykle si vystačíme s lany s délkou 50 - 60 metrů. Pokud existují, dělají se slaňáky pod sebou v délkách po 50m, ale setkáme se i s oblastmí, kde se bez 60m lana neobejdeme. Doporčení je tedy jasné. Do hor je 60m lepší volbou.

Průměr horolezeckého lana

Průměr u horolezeckého lana závisí opět na účelu použití. S rostoucím průměrem roste hmotnost lana, proto horolezecké lana pro sportovní lezení mají průměry menší než lana pro tradiční horolezectví. Samozřejmě lana s menším průměrem mají i nižší životnost. V dnešní době můžeme koupit i lana, které mají všechny tři certifikace, tj. můžeme je použít jako lano jednoduché, jako dvojčata i jako poloviční lana.

Nezapomínáme, že s lanem úzce souvisí použití jistícího vybavení, tedy jistítka. Každé jistítko má doporučený průměr lana, ale rozsahy bývají tak velké, že ve většině případů fungují jistítka s běžnými průměry lana. Při okrajových průměrech se však již můžeme setkat s obtížnější manipulací. Silné lano se nám v jistítku bude sekat a naopak tenké lano bude přes jistítko procházet tak snadno, že nezkušený jistič by při případném zachycení pádu mohl mít problémy, pokud dostatečně včas nezareaguje.

lezeni_05

Počet pádů a rázová síla

Pro mnoho lezců nejdůležitější údaj na laně. Počet pádů obvykle roste s průměrem lana. Minimální množství pádů, které lano musí vydžet je 5. Upozorňuji, že se jedná o normovaný pád, tedy pád závaží o hmotnosti 80kg (jednoduché lano) z výšky 2,3m nad karabinou. Jedná se tedy o velmi tvrdý pád. Jak tvrdý pád je, závisí na rázové síle. Rázová síla je další údaj na laně, který čím je menší, tím lepší to je pro případné pády a působení na lezcovo tělo. Rázová síla je síla působící na lezce v okamžiku zachycení pádu. Zjednodušeně lze říct, že čím je lano pružnější, tím měnší síla bude působit na jistící řetězec, tedy i na lezce. Po každém "tvrdém" pádu se vlastnosti lana mění a lano se stává méně pružným. Rázová síla se tedy zvyšuje a pády jsou nepříjemnější.

Test pádu přes ostrou hranu je test firmy BEAL, kterou testuje své lana, aby vydržely namáhání na střih. Norma toto nevyžaduje a lezec je povinnen zabránit pádu přes ostrou hranu ochráněním lana nebo vedením lana tak, aby k pádu přes ostrou hranu nedošlo.

"Čím je lano více opotřebované, tím je náchylnější na přetržení na ostré skalní hraně. Je-li s lanem už nalezeno a slaněno víc jak 5 km, klesá jeho schopnost zachytit pád na ostré skalní hraně na 50%, při 10 km klesá již na 30%." - Horolezecká abeceda

Horolezecké lano z druhé ruky

Horolezecké lano nikdy nekupujeme z bazarů nebo na inzerát. Zkrátka nikdy nepoužíváme lano, u kterého neznáme jeho historii. Přece jen nám na něm visí náš život a to doslova. Poškození od chemikálií jde např. na laně dost špatně poznat. Kolikrát bylo lano padané, tedy četnost použití taky nezjistíme, ale inzerát obvykle zní: "Prodám nevyužité a téměř nelezené lano". Lana stárnou tím, že v jejich stavební struktuře na molekulární úrovni dochází k rozpadu řetězců polymerů, čím dochází ke ztrátě pevnosti vazeb, a tedy i ke snižovaní pevnosti celého lana.

Lano s impregnací nebo bez impregnace

Impregance chrání lano nejen před vlhkostí, ale současně i před prachem a nečistotami. Rozlišujeme dvě možnosti impregnace. Impregnace jádra i opletu (kompletní impregnace) nebo pouze impregnace opletu (částečná impregnace). Impregnované lano je na první dotek jemnější / mastnější než lano bez impregnace.

Kompletně impregnavané lano volíme pokud počítáme s lezením v mokru, ve sněhu, tedy typicky pro lezení v horách. Naopak na lezeckou stěnu je impregnace lana zbytečná. Na skalách, zejména těch pískovcových, určitě nic nezkazíme volbou lana s impregnovaným opletem. Nezapomeňte, že mokré lano snižuje jeho pevnost o 30%, zmrzlé lano snižuje jeho elasticitu a tedy i počet pádů a zvyšuje rázovou sílu. Písek nebo prach mechanicky poškozuje lano.

Nikdy nepoužíváme impregnaci na oděvy, stany nebo další výrobky z drogerie. Použijeme impregnaci určenou na horolezecké lana.

lezeni_01

Výrobce lan Beal pro označení kompletní impregnace lana používá označení GoldenDry.

Základní vybavení na lezení - jistící pomůcky

Jistící vybavení na QUiLL outdoor ►►

Poloviční lodní uzel

Základní jistící pomůckou je HMS karabina a poloviční lodní uzel. Co je HMS karabina se dočtete v 1. dílu o základním vybavení na lezení. Tuto metodu jištění by měl každý horolezec zvládnout i se zavázanýma očima. Dodnes považuju půlloďák za nejuniverzálnější jistící metodu. Je to jednoduchý způsob jak jistit prvolezce i druholezce a můžeme na něm i slaňovat. Při jištění s polovičním lodním uzlem prakticky nemůžou vzniknout chyby. Jediné na co si musíte dát pozor, ať lano vedoucí do ruky jističe není vedeno přes zámek karabiny a nedojde k nechtěnému vypnutí lana. Je tedy přinejmenším vhodné použít karabinu s trojitou nebo šroubovací pojistkou zámku. Nevýhodou jištění přes půlloďák je kroucení a větší opotřebení lana při jištění i slaňování.

Slaňovací osma

Jak již název napovídá, nejedná se o jistící pomůcku, ale o pomůcku určenou ke slaňování. Přesto je mezi našinci stále poměrně hojně používaná i k jištění. Vyžaduje správné použití a vyšší pozornost jističe pro její nízké třecí síly při zachycení pádu. Absolutně nevhodné je dobírání druholezce na štandu, jelikož lano nelze vést tak, aby byla třecí síla dostatečná.

Jistící kyblíky

Kyblíky dnes patří mezi nejrozšířenější jistící vybavení. Jejich použití je velmi snadné, nekroutí lano a zvládnutí techniky jištění s kyblíkem nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Vhodné jsou tedy i pro začátečníky. Základem pro vznik kyblíku byla Stichtova destička s otvorem pro lano. Postupnou inovací vznikly dnešní moderní kyblíky na jištění. Jednotlivé kyblíky se od sebe odlišují zejména:

 • konstrukcí
 • možností dobírat druholezce na štandu
 • hmotností
 • použitím pro jedno nebo dvě lana
 • vhodností pro různé průměry lan

I když tyto jistící pomůcky patří mezi nejrozšířenější, nevyhnou se pár nevýhodám, které si i po těch pár let co jsou na trhu, nepodařilo odbourat. Mezi největší nevýhody patří nemožnost povolení / spouštění druholezce z jistícího stanoviště bez předchozích zkušeností a nutnost umět kyblík zablokovat a uvolnit si ruce, což vyžaduje taktéž znalost lanových technik a vhodných uzlů.


Climbing Technology Be Up je kovaný kyblík. Oproti konkurenci má delší životnost kvůli houževnatosti materiálu.

Poloautomatické jistící pomůcky

Jak název napovídá, jedná se o chytré pomocníky, kteří umí částečně samy zachytit případný pád lezce. Poloautomatické jsou proto, že stále vyžadují aktivní spoluúčast jističe. Většinou jsou konstruované pro jedno lano, např. Petzl GriGri, ale fungují i se dvěma lany, např. Climbing Technology Alpine Up.

Největším nedostatkem poloautomatických jistítek byla nemožnost dynamického jištění. Pády prvolezce byly příliš tvrdé. Proto konstruktéři přidali možnost dynamického jištění k některým tipům poloautomatů, např. Camp Matik, který má i pojistku proti panice nebo Petzl GriGri+ s asistovaným bržděním.

Slanění s poloautomatickým jistítkem vyžaduje zkušenosti a návod k použití rozhodně není k zahození.

Největší uplatnění naleznou poloautomatické jistítka na stěnách a na skalách při nacvičování cest. Pro jejich vyšší hmotnost a složitost se do hor obvykle moc neberou. Tím, že umí samy zablokovat pád jsou předurčeny pro použití u začátečníků, ale jelikož jejich použití vyžaduje cvik, doporučuji, aby u začátečníka stál ze začátku někdo zkušenější. Zejména pokud dojde k zablokování jistítka při povolovaní lana.

Zásady správného jištění

 • pouze s certifikovaným vybavením
 • jedna ruka svírá lano pod jistítkem
 • k prvnímu jištění chytej záda prvolezce
 • udržuj správný odstup od skály
 • dobírej lano včas
 • nenechávej průvěs
 • neustále sleduj spolulezce
 • udržuj neustálou pozornost
 • komunikuj s jističem při dolezení cesty
 • spouštěj spolulezce pomalu a plynule
 • kontroluj kam partnera spouštíš
 • používej rukavice

lezeni_04
Poloautomatické jistítko Climbing Technology Click Up+