Krokoměr a vše co jste chtěli vědět o měření kroků

Krokoměr / pedometr patří mezi zařízení měřící kroky pomocí mechanického nebo mechanicko-elektrického senzoru. Pro přesné měření se doporučuje mít krokoměr v ideální poloze, i když moderní krokoměry nabízejí možnost náklonu až o 45°. Aby se eliminovaly náhodné pohyby, které nesouvisí s chůzí, začínají moderní krokoměry měřit kroky s určitým zpožděním (cca. 2-4s).
Mezi základní funkce krokoměru tedy patří měření kroků, případně přepočet kroků na kilometry. Pokročilejší krokoměry umí měřit spálené kalorie, mají paměť pro uchování údajů nebo umožňují nastavit počet denní dávky kroků.

Zajímavostí je, že první krokoměr vynalezl pravděpodobně již Leonardo da Vinci, o čemž vypovídají jeho kresby z 15. století, které zaznamenávají člověka s kyvadlem, které se pohybuje v rytmu pohybu dolních končetin.

silva-krokomery
švedské krokoměry Silva

Proč vůbec měřit kroky krokoměrem?

Měření kroků krokoměrem / pedometrie nám dá informaci o naší denní pohybové aktivitě. Každý jistě tuší, že nedostatek pohybové aktivity vede k obezitě a s tím souvisí další zdravotní komplikace – vysoký krevní tlak (hypertenze), ortopedické potíže, varixy, psychotické problémy, … Krokoměr je nejsnažší způsob zjištění naší pohybové aktivity během dne. Každý krok se totiž počítá.

Nenechte se zmást, že když celý den sedíte u počítače a večer si dáte oblíbených 5km běhu, je vaše pohybová aktivita dostatečná.

Existují pohybová doporučení, které srovnávají jedince s jedinci ostatními. Mezi nejobvyklejší patří očekávání 7000-13000 kroků za den u zdravého dospělého jedince. Pokud trpíte nějakým onemocněním, jsou samozřejmě doporučení jiná.

Jaký je doporučený denní počet kroků?

U mladých aktivních lidí můžeme očekávat průměrně 7400 kroků za den, zatímco u lidí ve středním věku (přibližně ve 40 letech) se setkáváme s hodnotami okolo 6000 kroků denně. Zdá se tedy, že u zdravé dospělé populace můžeme očekávat 6000-7000 kroků denně, bez započítání kroků spojených s cvičením a sportovní aktivitou.
Pro udržení zdravého životního stylu se všeobecně doporučuje 10000 kroků za den. Cíl je tedy snadný a zapamatovatelný. Z výzkumů však vyplývá, že ani polovina starších jedinců sportujících 3x týdně (bez zdravotních obtíží) na tuto cifru nedosáhne. Pro děti a mládež je tato hodnota zase příliš nízká (děti 8-10 let mají obvyklý počet 12000-16000 kroků). Podle počtu kroků jdou tedy lidé rozdělit do několika kategorií:

  • méně než 5000 kroků denně – sedavý způsob života
  • 5001 – 7499 kroků denně – nízká pohybová aktivita
  • 7500 – 9999 – víceméně aktivní způsob života
  • 10000 – 12500 – aktivní způsob života
  • více než 12500 – vysoce aktivní jedinci

Pokud patříte do skupiny „sedavý způsob života“, poznáte nejvíce zlepšení zdravotního stavu při zvýšení pohybové aktivity.
Nejlepší výsledky tedy všeobecně nepoznáte při 10000 krocích denně, ale až při zvýšení pohybové aktivity. Ženy, které zvýšily svůj průměrný počet kroků o 2-3 tisíce za den, a dostaly se tak na hranici přibližně 9000 kroků denně, dosáhly významných zlepšení v celkovém množství cholesterolu HDL a poměru celkového množství cholesterolu a HDL.

silva_01
silva.se

Jak měřit správně krokoměrem?

Silva ex30Po zakoupení krokoměru si udělejte malý test. Vůbec neměňte své obvyklé chování a návyky. 7 dní monitorujte vaši pohybovou aktivitu (počet kroků) a každý večer si zapište do tabulky výsledek. Po týdnu (7 dnech) vypočtěte jednoduše průměr kroků na den a ten se snažte zvýšit průměrně o 2500-3000 kroků denně.

Př.:
Pondělí 4500 kroků
Úterý 5100 kroků
Středa 3800 kroků
Čtvrtek 4600 kroků
Pátek 4900 kroků
Sobota 8700 kroků
Neděle 2500 kroků
Průměr: 34100/7=4871 kroků

Pokud zvýšíte svůj počet kroků na 7000-8000 kroků denně, ucítíte výrazné zlepšení vašeho zdravotního stavu, cíl bude dosažitelný a vy budete hubnout, za předpokladu, že větší výdej energie nebudete kompenzovat zvýšeným příjmem potravy.
Pokud váš průměr kroků na den byl nad 10000, pravděpodobně nepotřebujete hubnout. I tak má ale zvýšení pohybu pozitivní vliv na váš metabolismus, neboť se mění koncentrace lipoproteinových lipidů v plazmě, zlepšuje se citlivost k inzulinu a redukuje se jeho koncentrace v plazmě a také se snižuje krevní tlak.

Zhubnu při použití krokoměru?

Pomocí krokoměru můžete kontrolovat svou denní pohybovou aktivitu. Jak je psáno výše, nejlepší výsledky dosáhnou lidé s nízkou pohybovou aktivitou. V kombinaci s úpravou stravovacích návyků, se vám určitě zhubnout podaří. Samozřejmě, že vliv na hubnutí mají další okolnosti, které mnohdy nejdou ovlivnit, ať už z důvodů životního způsobu (stres), nemocí (cukrovka) nebo genetických předpokladů – jedinci s hyperplastickou obezitou (se zvýšeným počtem tukových buněk) reagují na cvičení méně (ve smyslu ztráty tuku), než jedinci s obezitou hypertrofickou, kteří obvykle hubnou snáze a rychleji.

Zdroj: Nedostatek pohybové aktivity a její vliv na rozvoj obezity, Mgr. Petra Mořkovská (2014)

Líbil se vám článek? Podpořte nás.

Krokoměry SILVA na QUILL outdoor ►