Čelovky Petzl nově s normou ANSI / PLATO FL1

Francouzská firma Petzl se jako výrobce čelovek Petzl od roku 2019 řídí nezávaznou normou ANSI/PLATO FL1, která definuje postupy při měření výkonu a dalších parametrů čelovek. Nespornou výhodou této normy je sjednocení postupů a tedy i výsledných parametrů napříč výrobci čelovek. Nynější stav při prodeji čelovek je spíše neúnosný a každý výrobce si určuje sám postup a metodu měření. Měření svítivosti je tak u každého výrobce jinak definované, protože nikdo neví, co si který výrobce dosadí do vstupních parametrů. Pokud se výrobce čelovky bude řídit touto normou, můžeme dvě jednotlivé čelovky srovnat. V opačném případě toto srovnání není možné. Mezi nevýhody patří, že tato norma není pro výrobce závazná a tak se můžete dál na spoustě výrobcích setkat s údaji, které vycházejí s jejich vnitřních norem pro měření.

celovky_01

Jak se měří světelný výkon pomocí normy ANSI / PLATO FL1?

 

svitivostSvítivost (lumenY)

Udává se v jednotkách lumenů (lm). Jedná se o intenzitu - hustotu světelného toku. Jinými slovy jak moc, nebo sině čelovka svítí
Měřit se začíná po 30 až 120 s po rozsvícení čelovky. Udává maximální světelný výstup při rozsvícení s novými bateriemi.

Světelný tok 1 lumenu vydává plamen svíčky. Přesněji: na plochu 1 m2 ve vzdálenosti 1 m od svíčky dopadá světelný tok o intenzitě 1 lumenu.


dosvitDosvit (METRY)

Maximální vzdálenost v metrech, ve které má světlo intenzitu 0,25 luxu. Měření začíná při rozsvícení čelovky s novými bateriemi. Vzdálenost je přímo závislá na intenzitě světla, a nepřímo i na tvaru světelného kužele.

 


výdržVýdrž (HODINY)

Doba (v hodinách) od rozsvícení čelovky do okamžiku, kdy intenzita světla dosáhne hodnoty 10% udané maximální světelné intenzity. Potom se čelovka přepne do záložního svícení.


záložní svíceníZáložní svícení (HODINY)

Doba (v hodinách) kdy čelovka má nižší intezitu světla než 10% udávané max. hodnoty, přičemž je zaručuna minimální intenzita světla pro chůzi.

Světlo ale nemusí být dostačující pro rychlé pohyby (např. běh, horská kola, lyžování ...)


Příklad křivky světelné intenzity u technologie STANDARD LIGHTING

graf_sviceni

Norma ANSI / PLATO FL1 definuje i některé stupně krytí čelovek

Norma rozšiřuje test pro stupně krytí IP X4, IP X7 a IPX8 (X = není testováno)

Pro definování klasifikace IP čelovek se výrobce může spoléhat pouze na normu IEC 60529 s tím, že definuje vlastní kritéria pro přijetí testu, nebo může použít akceptační kritéria uvedená ve standardu ANSI / PLATO FL 1, viz. tabulka.

IP X4

Čelovka funguje hned po testu a 30 minut po testu.
Kapky vody povolené ve svítilně po zkoušce za předpokladu, že nedojde ke zkratu nebo elektrické poruše.

IP X7

Čelovka funguje hned po testu a 30 minut po testu.
Po zkoušce není ve lampě povolena žádná voda

IP X8

Čelovka funguje hned po testu a 30 minut po testu.
Po zkoušce není ve lampě povolena žádná voda


ponorena-celovkaCo je to vlastně IP a vodotěsnost čelovek?

Index ocharny IP je mezinárodní standard. Tento index klasifikuje úroveň ochrany zařízení proti vniknutí pevných látek, např. prachu a kapalin, např. voda, olej.

Nejlépe je vše vidět na příkladu:

Čelovka s krytím IP 67

► první číslo označuje stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmětů
► druhé číslo označuje stupeň ochrany proti vniknutí kapalin

IP 67 odpovídá zcela prachu odolnému výrobku, který je chráněn před účinky kapaliny při jeho celém ponoření.

Pozn.: Pokud nebylo krytérium předmětem zkoušky, číslo se nahradí symbolem X. Např. IP X4 znamená, že produkt nebyl testován na průnik pevných předmětů. Hodnota IP X4 je pro čelovky Petzl nejčastější.

Kompletní tabulka hodnot krytí IP
První číslo označuje ochranu proti pevným objektům   Druhé číslo označuje ochranu proti kapalinám
X = Neměřeno   X = Neměřeno
0 = Nechráněno   0 = Nechráněno
1 = Chráněno proti vniknutí pevných předmětů o průměru 50 mm nebo větším   1 = Chráněno proti svisle padajícím kapkám vody
2 = Chráněno proti vniknutí pevných předmětů o průměru 12,5 mm nebo větším   2 = chráněno proti kapkám vody (15 ° od svislice)
3 = Chráněno proti vniknutí pevných předmětů o průměru 2,5 mm nebo větším   3 = chráněno proti dešti (60 ° od svislice)
4 = Chráněno proti vniknutí pevných předmětů o průměru 1 mm nebo větším   4 = Chráněno proti stříkající vodě ze všech směrů
5 = Chráněno proti vniknutí prachu (omezený přístup, žádné usazeniny)   5 = Chráněno proti proudům vody
6 = Zcela chráněno proti vniknutí prachu   6 = Chráněno proti silným proudům vody
    7 = Dočasné ponoření (-1 metr po dobu 30 minut)
    8 = Prodloužené ponoření (hlubší než 1 metr po dobu definovanou výrobcem)

ip-testovani-petzlJaké zkoušky vodotěsnosti se provádějí na čelovkách Petzl?

Aby Petzl na svých čelovkách mohl udávat stupeň ochrany IP, rozhodl se interně provést testování podle protokolu, který je definovaný v normě IEC 60529 a podle kritérií přijatelnosti testu podle normy ANSI / PLATO FL1.

Petzl má zkušební laboratoř (oscilační trubice, vodní nádrž a vodotěsná komora), která umožňuje provádět nezbytné zkoušky, aby se stanovila vodotěsnost čelovky.


Jaké IP mají čelovky Petzl?

Všechny čelovky Petzl jsou alespoň IPX4 (odolné proti povětrnostním vlivům): čelovky vhodné pro použití v dešti, sněhu nebo ve vlhkém prostředí.

Čelovka e+LITE® je IPX7 (vodotěsná do -1 metru po dobu 30 minut ve sladké vodě).

Čelovka DUO S je IP67 (vodotěsná do -1 metru po dobu 30 minut ve sladké vodě a prachotěsná).

Líbil se vám článek? Podpořte nás zakoupením čelovky v našem obchodě.

ČELOVKY NA QUILL OUTDOOR ►